Folketinget har fra 1. juli 2017 ændret reglerne for fornyelse af kørekort.
De fleste vil, uanset alder, kunne få fornyet deres kørekort administrativt ved at henvende sig på Borgerservice uden lægeattest.
Kontakt derfor Borgerservice først og kun hvis de beder om lægeattest, skal der rettes henvendelse til os.

Skanderborg Kommune har digitaliseret Kørekortsattesten. Borgere bosiddende i Skanderborg Kommune bedes i god tid inden lægetid udfylde ansøgningsblanket om kørekort via borgerservice https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Biler-og-koerekort/Koerekort/Dit-foerste-koerekort

Pris for attest vedr. fornyelse af kørekort fremgår af prisliste https://xn--rylgehus-l0a.dk/prisliste-2/