Folketinget har fra 1. juli 2017 ændret reglerne for fornyelse af kørekort.
De fleste vil, uanset alder, kunne få fornyet deres kørekort
administrativt ved at henvende sig på Borgerservice uden lægeattest.
Kontakt derfor Borgerservice først og kun hvis de beder om lægeattest, skal der rettes henvendelse til os.

Pris for attest vedr. fornyelse af kørekort: kr. 750,00 inkl. moms.