Lægen kan henvise til psykolog. Følgende grupper
kan ved henvisning fra lægen opnå tilskud til psykologbehandling fra det
offentlige. Der er dog også en vis egenbetaling.

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig
  abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12.
  graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når
  anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 • Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression over 18 år
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år

Her kan fremsøges liste over psykologer i din kommune