Alle børn i alderen 0 – 5 år tilbydes forebyggende
helbredsundersøgelser. Fra 6 års-alderen foretages de forebyggende
helbredsundersøgelser af skolesundhedsplejersken. Alle børn og unge
tilbydes vaccination mod en række sygdomme.

Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere.
Begge dele er gratis. Det er imidlertid meget vigtigt for jeres barns
sundhed, at I tager imod tilbuddet om forebyggende helbredsundersøgelser
og at vaccinationsprogrammet følges.

Lægen kan fortælle jer mere om, hvorfor jeres barn bør vaccineres.

Se flere oplysninger ved Statens Seruminstitut, hvor I også kan læse om børnevaccinernes effektivitet og sikkerhed.

Alder Børneus. Vaccination
5 uger ja  Ingen vaccination
3 måneder nej Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok
5 måneder ja Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok
12 måneder ja Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok
15 måneder nej MFR 1 (Mæslinger, Fåresyge, Røde hunde)
2 år ja Ingen vaccination
3 år ja Ingen vaccination
4 år ja MFR 2 (Mæslinge, Fåresyge, Røde hunde)
5 år ja Di-Te-Kig-Pol revaccination (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio)
12 år nej HPV 1, HPV 2 og (Human Papilloma Virus)