Sundhedsstyrelsen har med en ny vejledning, der
trådte i kraft den 1. juli 2008, skærpet reglerne for ordination og brug
af smertestillende midler og sove-/nervemedicin.

Der er bl.a. fokus på følgende punkter:

  • Ordination og fornyelse af afhængighedsskabende medicin skal ske ved
    personlig henvendelse og bør ikke finde sted over telefonen, og det må
    ikke finde sted via e-konsultation eller e-receptfornyelse via
    praktiserende lægers hjemmesider.
  • Ældre og patienter i langtidsbehandling med sovemedicin skal forsøges nedtrappet.
  • Kun én læge skal være ansvarlig for ordination af stærkt smertestillende midler.

Hvis du ikke allerede har gjort det, er det en god idé, at tale med din læge i lægehuset om, hvordan I håndterer dette.