• Hvis du bliver henvist til sygehus, skal du vente indkaldelse i din
    e-boks eller pr. almindelig post indenfor 1-2 uger. Hvis du ikke har
    hørt noget indenfor 2 uger vil vi gerne høre fra dig
  • Ved henvisning til visse røntgenundersøgelser bliver du ikke
    indkaldt fra sygehuset, men skal selv henvende dig. Lægen vil informere
    dig herom når du bliver henvist