Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan vi hjælpe dig med at gøre brug af den i konkrete situationer.

  • En situation er den, hvor lægen, i forbindelse med en konsultation, vil henvise dig til en bestemt undersøgelse eller behandling. Du kan her vælge at bruge din sundhedsforsikring hvis denne giver mulighed herfor. I sådanne tilfælde kan du få henvisningen med i hånden til brug for sundhedsforsikringen.
  • En anden situation er den, hvor du har et ønske om en forsikringsbetalt undersøgelse eller behandling. I det tilfælde skal du bede dit forsikringsselskab sende os en skriftlig anmodning (typisk på attest FP 710), som vi vil vurdere og returnere efter besvarelsen. Vedlagt anmodningen om oplysninger til forsikringen har vi brug for dit skriftlige samtykke til at vi må udlevere oplysninger. Uden dit samtykke må vi af hensyn til tavshedspligten ikke videresende oplysninger. Det kan blive nødvendigt at du møder til en konsultation i klinikken. Det er dit forsikringsselskab, der skal betale for denne ydelse.

Du skal dog være opmærksom på, at lægen kun kan anbefale en
behandling eller undersøgelse hvis lægen finder dette lægefagligt
velbegrundet.